Els descalcificadors poden ser instal·lats tant a nivell doméstic com comunitari o industrial, allargant la vida de tot el conducte d’aigües, com poden ser rentadores, rentaplats, aixetes, mampares, calderes, planxes industrials, etc.
L’aigua passa de ser dura a tova, i deixem de veure aquelles gotes de calç incrustades, alhora que estalviem tant en productes d’higiene personal com en productes de neteja de la llar.

DESCALCIFICADORS DOMÉSTICS:

Baix consum i alta eficiéncia per acabar amb tots els inconvenients de les sals càlciques presents en l’aigua de la xarxa.

Característiques RBS-120e i 180 e:

 • Funció “CLEAN”, que permet programar un segon contrarentat adicional al inici de la regeneració, adequat en cas d’aigües amb ferro o llims.
 • Sortida auxiliar 24V DC, per al control d’una maniobra externa a través d’un relé.
 • Filtre d’impureses intergat en la crepina superior. Autoneteja durant la regeneració.
 • Alarma LED indicador nivell de sal.

Característiques RBS-180e:

 • Monitor de sal: Indicador mitjançant barres de nivell de la quantitat de sal restant en el dipósit
 • Llum a l’interior del del cabinet de sal, per a una millor visió.
 • Indicador de caudal. La llongitut de la barra indicadora informa del caval instantani.
 • Indicador de temps restant de regeneració: Durant la regeneració, a la pantalla s’indica la posició de la vàlvula i el temps restant per al seu fí.

 

DESCALCIFICADORS COMUNITARIS:

Descalcificador d’aigua automàtic per a caudals mitjans, de control microprocessat per demanda d’aigua i regeneració proporcional, per a aplicacions col·lectives, comercials o industrials.

Baix consum de sal.

Característiques:

 • Construcció bi-bloc amb materials anticorrosius d’excel·lent resistencia mecànica. Cos construit en poliéster reforçat amb fibra de vidre bobinada i dipósit de sal en polietilé d’alta densitat rotomoldejat.
 • Programador Serie DEMAND CE de fàcil úl, amb control volumétric, pantalla LCD, memória no volàtil gràcies a la bateria incorporada, amb registre estadístic de valors histórics d’operacions.

 

DESCALCIFICADORS INDUSTRIALS:

Variat ventall de descalcificadors dúplex automàtics per al subministrament ininterrumput d’aigua descalcificada.

Característiques:

 • Cosntrucció bi-bloc: Botella construida en poliéster reforçat amb fibra de vidre. Liner interior en P.E. alimentari. Dipósit salmuera en polietile rotomoldejat.
 • Control volumétric.
 • Interconnectors de les dues columnes inslós en el subministrament.
 • Equipats amb una única vàlvula automàtica de funcionament electromecànic, constriuda en bronze, montada en la part superior d’un dels dos cossos, amb comptados mecànic integrat a la vàlvula.
 • Funcionament alternatiu de les dues columnes. La primera d’elles en servei i la segona en regeneració o repos, alternant el seu funcionament al esgotarse la primera.
 • Complert amb càrrega de resina d’ús alimentari, d’alta capacitat per a un óptim rendiment.